CSS Dropdown Menu

Vrakfynd vid La MangaGömt och bevarat under 2600 år har fyndet hållits hemligt tills nu efter upptäckten för tre år sedan. Skatten visade sig bestå av elfenben, bärnsten och stora mängder keramik. Arkeologer från elva länder har kommit fram till att det rör sig om ett handelsskepp, ca 15 m långt, som förlist mot klippor en och en halv meter under vattenytan i trakten av Isla Grosa  och El Farallon. Ett dykarteam under spansk-amerikansk ledning har funnit bortåt 1400 föremål, bland dem  elefantbetar, 70 till 150 cm långa med fenicisk inskrift, som anses komma från en nu utdöd elefantras. Därtill fanns bronsnålar, knivhandtag av elfenben, kammar, skålar och fat, keramiska kärl för fisk och olja, koppartackor och mineralstenar innehållande silver och bly. Även ett stycke av bottenträet har räddats. Det hela finansieras av National Geografic.
Man gissar att båten var på väg från Cádiz till Guardamar.  Fynden som dateras till år 620 f.Kr. är ovärderliga för arkeologerna. (Från The Leader)