CSS Dropdown Menu

Eksempler på grafiske teknikker:
 
Koldnål er den enkleste av alle teknikkene. Her ripes linjer direkte i platen.Denne kan være av sink eller eller kobber. Platen svertes inn, overflødig sverte fjernes og er klar til trykking.

Etsing og akvatint brukes nesten alltid sammen og består oftest av linjeetsning og akvatint som lager toner. Trykkplaten som benyttes er av sink eller kobber. Før etsingen, påføres en etsegrunn, av asfalt eller andre syrebestandige materialer. Linjene ripes gjennom etsegrunnen. Platen legges i et etsebad med salpetersyre fortynnet med vann. Her etses risset ned i metaller.
Partier som er dekket av etsegrunn etses ikke, og vil heller ikke holde på trykksverte
ved trykking. Disse partiene vil framstå som helt hvite ved trykking.
Den grå akvatintvirkningen skapes ved at det strøs et fint lag av harpiks over metallplaten.
Platen varmes akkurat nok til at harpikskornene smelter fast til metallet.
Platen legges i syrebad, og syren angriper de delene som ikke er dekket av harpikskorn.

Collografi er den mest moderne av alle teknikkene. Den omfatter både høytrykk og dyptrykk. Trykkplaten lages av papp eller et annet materiale. Ettersom materialene som brukes er svært billige, i forhold til f.eks sink og kobberplater, gir det muligheter til eksprimentering.
Motivet kan arbeides inn i platen ved å skjære eller rive i pappen. Men like vanlig er det «å bygge opp» platen med lim, som godt kan være blandet med kritt, eller å lime fast ulike materialer til platen (sagspon, naturmaterialer, tråder, greiner .o.s.v.)
Til slutt får platen et lag shellakk som beskyttelse slik at det danner en isolasjon mellom den sårbare papplaten (papir og lim) og trykksverten.
Lakken gjør at trykksverten ikke trenger seg inn i trykkplaten (av papir), men gjør også platen sterkere.
Trykking, eller innfarging av trykkplaten, kan utføres som høytrykk eller dyptrykk. Eller i en kombinasjon. Til flerfarge trykk må det lages flere plater, en til hver farge. Mange plater må håndtrykkes pga tykkelsen.

 collografi

Collografi

etsing

Etsing og akvatint

handkolorert

Håndkolorert koldnål