CSS Dropdown Menu

"Skanskabygget" ännu inte klart för invigning


Skanskas gamla bygge i Los Balcones står - i andras regi och efter en total byggnadstid på över tio år - fortfarande tomt efter flera år. Det har nu blivit ett ståtligt kvarter med bästa läge nära Saltsjön och nya sjukhuset. Det ursprungliga ändamålet att bli ett seniorservicehus för nordbor, där de kunde köpa sig en andel, är nu omvandlat till rehabiliteringsklinik för strokedrabbade och andra med neurologiska skador.

Många rykten har gått genom åren om vem som övertagit det och om vad det skulle bli av det. Långa perioder av stillestånd har avlösts av idogt byggande, men ingenstans har det varit möjligt att få veta mer. En engelsk granne alldeles intill hade varit uppe hos ayuntamientot med tolk för att utröna fakta men fått nobben. Så går det inte till i våra hemländer – där passar man på att göra PR för sitt bygge, så som också Skanska gjorde med stora skyltar för tio år sedan.

Kliniken kallas Clínica Juan Carlos I, är tre våningar hög och innehåller 220 lägenheter. Det är nämligen meningen att de neurologiskt skadade skall kunna bo här med sina anhöriga under rehabiliteringen – upp till 500 patienter skall kunna få vård här. En närliggande inriktning är att ta hand om ryggmärgsskadade men i sådana fall får familjen ta in på ett hotell i närheten. Byggnaden räcker också till för en dygnet-runt-öppen privatklinik med både kardiologi, traumatologi och tandläkeri.

Under framväxten av bygget har man kunnat se rullstolsramper leda ner till en stor öppen innergård med planteringar, så att det skulle bli något slags vårdhem stod då klart. Inom kvarteret skall också finnas Spa med två bassänger och en gymträningslokal. I de övre delarna av byggnaden bör utsikten vara ett strålande panorama med bergen i väster, saltsjön och staden mitt fram och havet i öster.
jan 2015

 

ingangen.jpg

Entrén i kvarterets övre gavel

skylten.jpg

En rejäl skylt på långsidan mittemot Don Camilo talar äntligen om vad
det är för ett hus som vuxit fram under en tioårig byggnadstid.innergarden.jpg


En inblick från den motsatta långsidan av kvarteret till en fint
arrangerad innergård med planteringar.utsikten.jpgFrån samma långsida skymtar saltsjön och bergen därbortom redan från gatuplanet.