CSS Dropdown Menu

Torreviejas befolkning är 1 mars 2019 sänkt till 85.392 personer från tidigare som mest 105.205 år 2013.

Orsaken är oriktiga uppgifter: de som avflyttat har inte anmält detta, andra är dubbelbokförda, åter andra har orättmätigt stått som residenta och har fått sin residencia återkallad.
Balansen mellan extranjeros och spanjorer är nu också en annan med övervikt för den spanska befolkningen – tidigare var den knappt hälften.
Även fördelningen av de utländska residenta invånarna har ändrats betydligt med den ryska invandringen.

Snabbdata för de nordiska länderna:
Sverige 1202
Norge 712
Finland 567
Danmark 148
Island 70

Så här ser årets statistik ut med fallande representation för de olika nationaliteterna:

Spanien 50270
Storbritannien 4939
Ryssland 4000
Ukraina 3000
Marocko 2322
Bulgarien 1633
Rumänien 1628
Colombia 1564
Sverige 1202
Tyskland 1008
Kina 972
Belgien 967
Italien 940
Algeriet 739
Norge 712
Finland 567
Indien 552
Brasilien 537
Polen 522
Frankrike 483
Litauen 472
Argentina 444
Ecuador 366
Senegal 366
Nederländerna 352
Chile 303
Cuba 276
Vitryssland 267
Portugal 258
Venezuela 257
Uruguay 256
Irland 253
Pakistan 198
Moldavien 195
Georgien 169
Ungern 156
Nigeria 154
Lettland 150
Danmark 148
Schweiz 147
Kazakstan 137
Paraguay 101

Ovan är de 45 nationerna (av totalt 119), som har minst hundra residenta i Torrevieja.

För hela listan se här

För att se befolkningen efter ålder och kön klicka här

Historisk sammanställning över befolkningsutvecklingen 1960 - 2015 se här

 
Torreviejas befolkning med rensade siffror efter år 2016
:
85.541 mot rekordet 107.492 år 2013


Senaste folkmängden från 1 februari 2017 och som alltså gäller det gångna året 2016 visar på 85.541. För föregående år 2015 saknas tillgängliga siffror hos ayuntamientot så att talet får jämföras med utgången av år 2014: 88.447. I så fall skulle befolkningen ha minskat med ytterligare 2906 residenta personer. Frågan är hur man drar gränserna mellan fastboende och fastighetsägare, när siffrorna rensas.
Fördelningen mellan spanjorer och utlänningar är nu 50.987 mot 34.554 så att den spanska andelen av invånarna är i majoritet med 59,6%.

Enligt de nya siffrorna fördelar sig några utländska nationer enligt nedan:

Ryssarna är nu flest mot tidigare britterna med 4898 ryssar mot 4796 britter. Därnäst kommer 2864 marockaner, 2714 ukrainare, 1736 rumäner och 1609 bulgarer. Fyrsiffriga tal har ännu tyskar med 1055 och svenskarna med 1053.

Av de nordiska folken i övrigt representeras norrmännen med 730 personer, finländarna av 526 och danskarna av endast 151 liksom Island med 41.
Av balternas 687 invånare dominerar litauerna med 462 personer.

En lista över befolkningsutvecklingen 1960 - 2015 kan hämtas här.

Siffrorna gäller strikt Torrevieja, men vi som bor här är medvetna om att många vänners bostäder hör till Orihuela Costa, som är tätt sammanvuxet med Torrevieja, samt till Rojales, Montesinos, Guardamar och San Miguel.
februari 2017

Torreviejas befolkning minskade 2014?

Förmodligen inte!
Vid nyår 2014 angavs 107.492 invånare, vid nyåret 2015 hade befolkningstalet minskat med 3.538 till 103.954.
Skillnaden beror knappast på stark utflyttning utan huvudsakligen på att ayuntamientot lyckats kontrollera vilka som verkligen skall räknas som invånare. Det går inte längre att få padrón vid tillfällig vistelse i Torrevieja och därmed fritt åtnjuta en rad förmåner, som de residenta skattebetalarna står för.
Andelen spanjorer är 49,1%, dvs. 51.081 personer mot 52.873 registrerade utlänningar.

Nedan några nationers andelar av Torreviejas folkmängd att jämföra med tidigare tal.

Britterna är ännu flest med 11.147, följda av ryssarna på andra plats med 5.307, en kraftig  ökning de senaste åren, vilket också avspeglas i alltmer reklam på ryska i staden. Tyskarna med 3.096 kommer på tredje plats efter ryssarna.
Svenskar, norrmän, danskar, islänningar och finnar är tillsammans 6.159.

Nedan några nationers andelar av Torreviejas folkmängd att jämföra med tidigare tal:

Marockaner 3.072
Bulgarer 3.014
Rumäner 2.797
Svenskar 2.553
Ukranier 2.375
Norrmän 2.079
Belgare 1.380
Italienare 1.157
Finnar 1.116
Algerier 953
Kineser 935
Indier 934
Colombianer 918
Irländare 854
Litauer 715
Polacker 693
Holländare 691
Fransmän 659
Ecuadorianer 587
Argentinare 486
Portugiser 472
Brasilianare 431 m.fl.

För att se alla registrerade nationer se rapporten från Torreviejas statistiska kontor här.
mars 2015


107.492  invånare i Torrevieja inför 2014

Invånartalet har ökat med 483 till 107.492. Andelen spanjorer har nu krympt till 46,9%, dvs. 50.377 personer mot 57.115 registrerade utlänningar. Staden behåller sin ställning som den tredje i storlek i Alicanteprovinsen och som nummer fem i Valenciaregionen. Det var år 2007 som 100.000-strecket passerades. Således har på sex år 7.492 flyttat in och i det perspektivet är årets ökning blygsam.
 
Britterna fortfarande flest med 12.759, följda av ryssarna på andra plats med 4.925, nästan en fördubbling sedan 2005 och en ökning med tusen personer bara under de senaste två åren. En svag men kontinuerlig ökning av inflyttade från Sverige, Frankrike och Holland pågår också.
Man kan konstatera att svenskar, norrmän och danskar tillsammans är nästan 6.000! Los escandinavos ...

Tyskarna på tredje plats efter ryssarna
Här kommer de övriga nationaliteterna i spalt:
Tyskar 3.906
Svenskar 3.206
Marockaner 3.040
Bulgarer 2.922
Rumäner 2.671
Norrmän 2.397
Ukranier 2.212
Belgare 1.628
Finnar 1.338
Italienare 1.190
Colombianer 1.068
Irländare 991
Kineser 939
Algerier 894
Indier 854
Litauer 743
Ecuadorianer 693
Polacker 691
Fransmän 660
Holländare 656
Argentinare 541
Brasilianare 445 m.fl. enligt nedan.

115 nationer är representerade: Cuba, Schweiz, Vitryssland, Senegal, Danmark, Paraguay, Nigeria, Peru, Österrike, Bolivia, Pakistan, USA, Kap Verde, Mexico, Guinea, Egypten, Nepal, Filippinerna, Honduras, Venezuela, Israel, Bangladesh, Thailand, Costa Rica, Australien, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Jordanien, Mauretanien, Mozambique, Guatemala, Cypern, Malta, Irak, Belice, Kenya, Vietnam, Sri-Lanka, Malajsia, Haiti, Förenade arabemiraten, Gabon, Sierra Leone, Sudan, Slovenien, Makedonien, Kirgisistan, Uzbekistan, Azerbadjan, Kasakstan, Turkmenistan.

Minskande nationer under senare år i Torrevieja är de i Sydamerika, främst Colombia, Ecuador, Bolivia, Peru och Chile.

Spanjorer från hela landet flyttar in
Av de 50.377 spanska medborgarna är huvudparten – 22.442 – födda i Alicanteprovinsen, om i Torrevieja eller ej framgår inte av kommunikén från statistikkontoret. Annars är samtliga spanska provinser representerade, allra flest från Madrid med 7.000, Murcia med 2.430, Baskien med 1.086 och Asturias med 1.027.

En tillbakablick
År 1990 hade Torrevieja 23.192 registrerade invånare.
År 2000 hade man uppnått 50.189 och denna ökning har fortsatt under de tio följande åren, så att Torrevieja därmed är en av de demografiskt kraftigast växande orterna i hela Spanien.
januari 2014


Här nedan följer några tidigare års befolkningsrapporter
som jämförelse:

Folketall og befolkning  i Torrevieja.

Demografi.

I slutten av 2009 presenterte lederen for Censo y Estadística (Folketelling  og statistikk), Pilar González Cifuentes, interessante tall fra den kommunale listen over manntallet (el Padrón Municipal del Ayuntamiento).

Torrevieja har nå en befolkning på 103.265 innbyggere. Det som kanskje virker overraskende og spennende, er at 54.958 (53,22%) er av utenlandsk opprinnelse, mens 48.307 innbyggere er spanjoler (46,78%)! Med dette fortsetter Torrevieja å være den tredje største byen i provinsen Alicante og den femte i Valencia-regionen (la Comunidad Valenciana). Bare fire byer er større: Valencia, Alicante, Castellón y Elche.

De nevnte tallene gir grunnlag for blant annet å se på befolkningens sammensetning og utvikling over tid. De som jobber spesielt med dette, kalles demografer og faget er demografi.
Ordet har sin opprinnelse i de to greske ordene demos (folk) og grafein (å beskrive).

For dem som liker tall, inneholder manntallet 117 nasjonaliteter der Storbritannia ligger som nummer én med 12.917 innbyggere, fulgt av tyskerne med 3.817. Av andre store befolkningsgrupper finner vi fra: Russland (3.353), Marokko (3.206), Sverige (2.784), Norge (2.213),
Ukraina (2.213), Bulgaria (2.180), Romania (2.162), (Columbia (2.139), Finland (1.200), Belgia (1.417) og fra Italia (1.095). Godt nytt for damer, hvis man er på let etter en mann, er at det er nesten 2000 flere menn enn kvinner i byen. Det kan vi kalle en demografisk begivenhet.

I 1980-årene ble Torrevieja fremdeles sett på som en liten fiskerlandsby med 12.000 innbyggere. Folketallet i 1990 på 23.192 vokste til 50.189 i år 2000 og til sistnevnte tall med 53.00 i slutten av 2009. I slutten av 2009 gikk innbyggertallet ned med 1.435 personer.
Demografisk forklares dette ut fra den økonomiske krisen. De fleste av dem som reiste fra byen, var latinamerikanske gjestearbeidere, men også noen fra Nord-Europa som måtte reise hjem som følge av redusert pensjon. På grunn av dårlige valutakurser.

Imidlertid registrerte Torrevieja i slutten av september 2009 100 nye skoleelever. Dette kan bety at byen virker tiltrekkende også for yngre familier. Ellers regner man med at minst 60.000 uregistrerte bor i byen til enhver tid i store deler av året.

Tallene ovenfor bekrefter at det har funnet sted store demografiske forandringer i Torrevieja over en priode på ti år. Det kan bli spennende å se hvordan dette konglomorat av kulturer etter hvert vil påvirke de ulike sosiale, økonomiske sider ved samfunnsutvikligen.

Sven


Torrevieja har nu på nyåret 2011 103.540 registrerade invånare
Av de utländska dominerar britterna med 13.044 inskrivna och av de utsocknes madridborna med 6.896 personer. Totala antalet utlänningar är 54.624 (52.76%) och de övriga 48.916 (47,24% ) är spanjorer. Därmed är Torrevieja Alicante-provinsens tredje stad och på femte plats i Comunidad Valenciana efter de tre provinshuvudstäderna Valencia, Alicante och Castellón samt Elche. År 2007 passerade staden 100.000-strecket och har alltså på tre år ökat med ytterligare 3.540 inflyttade.

Vad gäller fördelningen av utlandsfödda kommer efter britterna tyska invånare med 3.964, ryssar 3.461, marockaner 3.052, svenskar 2.957, rumäner 2451, bulgarer 2.353, norrmän 2.284, ukrainare 2.149, columbianer 1.691, belgare 1.475, finnar 1.301, ecuadorianer 1.146, italienare 1.142, irländare 1.001, kineser 814, brasilianare 735, argentiner 722, litauer 699, portugiser 624, polacker 624, fransmän 565.
Totalt är 121 länder representerade bland dem som innehar padrón.
De som bestämt sig för permanent boende i staden och som har residencia kommer främst från Storbritannien,  Tyskland och Skandinavien.

Torreviejas spanjorer har härkomster från alla Spaniens delar med dominans för dem från Alicante-provinsen med 19.490 personer, därnäst från Madrid 6.896, följt av utlandsfödda spanjorer 4.223, vidare från Murcia 2.335, Vizcaya 1.154, Asturias 1.104, León 792, Jaén 798, Valladolid 515, Ciudad Real 701, Albacete 589, Guipúzcoa 581, Barcelona 578, Badajoz 576, Valencia 530, Salamanca 494 och Burgos 493.

Av Torreviejaborna är 51% män, 49% kvinnor.

Åldersfördelningen:
5.202 är barn under 5 år
8.577 är mellan 6 och 15 år
15.478 mellan 16 och 30 år
47.822 mellan 31 och 64 år
15.630 mellan 65 och 74 år
9.466 mellan 75 och 90 år
367 invånare är över 91 år, av vilka 134 är män och 233 kvinnor.
Av de över 99 år är 8 män och 23 kvinnor.

Torreviejas tillväxtkurva:
År 1990 23.192 invånare
År 2000 50.189
År 2007 100.000
År 2010 103.540

Således konstaterar det statistiska kontoret att Torrevieja är en av Spaniens städer med den kraftigaste demografiska tillväxten under 2000-talets första decennium.