CSS Dropdown Menu
Alltmer gå-vänlig
stadskärna i Torrevieja


Ett område på 50 ha mitt i Torreviejas centrum avsätts som en särskild zon, där gångtrafiken skall få företräde framför biltrafiken men utan att utesluta denna.

Hela zonen får en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Fördelarna för de boende blir minskat trafikbuller och bättre luft, i varje fall minskade koldioxidutsläpp. För alla som rör sig i området ökar trafiksäkerheten, inte minst för cyklisterna.
Det skall också komma några cykelbanor, som får målade linjer på bilgatan så som redan finns på calle Bazán.
Det hela skall vara avslutat inom första kvartalet av 2015.

zona30.jpg

Den nya zonen ligger inom följande korsningar:
calle Diego Ramírez / calle Orihuela.
calle Diego Ramírez / calle Apolo.
calle Apolo / calle Ramón Gallud.
calle Ramón Gallud / calle Fuensanta.
calle Fuensanta / calle Ramón y Cajal.
calle Ramón y Cajal / Paseo Vista Alegre.
Paseo Vista Alegre / calle Orihuela
okt 2014Försköningen går söderut

Gatan Gregorio de Marañon, som avlöser Ramón Gallud söderut, skall renoveras och få ny bredare trottoar, belysning och en skuggande trädrad. Arbetet gäller i första hand sträckan mellan Ramón Gallud och Doña Sinforosaparken.

gregorio.jpg

Den extrabreda gångvägen ovan är i själva verket den gamla järnbanan

Därmed försvinner de sista spåren av den järnväg, som förde saltlastade vagnar till Eras de la Sal, dvs själva järnvägsspåren är borta sedan länge men ännu kan man se den breda banan bredvid trottoarerna på ömse sidor av Gregorio Marañon. Nydaningen skall vara slutförd inom året.
okt 2014


 

Centrumgatorna och saluhallen
rustas upp

Gatuarbeten präglar Torreviejas
centrum denna november 2009. Man ser fotgängarna kryssa mellan avspärrningar och leta sig fram över provisoriska övergångar av utlagda plåtar över diken och gropar.
Överallt ser man travar av armeringsnät, stenplattor, grova rör och slangar i rullar.
Grävskoporna är i full verksamhet med att bryta upp gatorna kring Stora torget för att förbättra dräneringen och renovera beläggningen.
När det väl är färdigt blir det lika fint som på huvudgatan Ramón Gallud, som åtgärdades för några år sedan.

Upprustningsvågen rullar sedan
vidare mot Saluhallen, Mercado de
Abastos, La Plasa. Huset är inte
särskilt gammalt men skall ändå
göras om grundligt inuti liksom de
omgivande gatorna. Man har stora
planer för att göra hallen till ett
attraktivt matcentrum. Ett modernt
kockkök skall inrättas, där man
skall kunna ha matlagningsdemonstrationer
av spansk mat inför
publik med åtföljande provsmakning.
Man kommer att trycka upp
en receptsamling med traditionella
torreviejarecept och överhuvud gå
ut med information om den nya
hallen både vid Torreviejas infarter
och på internet.

Utskriftsvänligt format >>

 


Saluhallen från hörnet av Calle Azorín och Torres Canónico


Bekymrad restauratör sätter ut menyn på byggstaketet


Torgets julkrubba förbereds