CSS Dropdown Menu

Senaste kommunalvalet söndagen den 26 maj 2019 gav följande fördelning av de 25 mandaten:

Partido Popular, PP: 14
Socialdemokrater, PSOE: 5
Compromiso Municipal, De Gröna: 3
Sueña: 1
Ciudadanos, C's: 1
Vox: 1Torreviejas nyvalda majoritet av sju kvinnor, sju män, har presenterat sig enligt följande:


PP2019.jpg

Eduardo Dolón, borgmästare, i mitten ovan och vice borgmästaren t.h. på bilden,
Rosario Martínez Chazarra

 

De nya kommunalrådens ansvarsfördelning:
1.Stadsplanering och områdesförvaltning
Eduardo Dolón, borgmästare

2. Utveckling av ekonomi och turism, handel, hotell- och restaurang, industri, konsumtion
Rosario Martínez, vice borgmästare, kommunstyrelsens talesperson

3. Utbildning, modernisering av lokal administration, transparens
Ricardo Recuero

4. Välgörenhetsorganisationer, fester, djurskydd
Concha Sala

5. Sport, ungdomsfrågor, folkhälsa, renhållning av offentliga byggnader, sanitet, mygg o.dyl.
Diana Box

6. Kultur, habaneras, kulturarv, arkiv
Antonio Quesada

7. Pensionärsfrågor, folkräkning och statistik, medborgardeltagande, stadsdelsrepresentation
Inmaculada Montesinos

8. Socialt välstånd, familjefrågor, bostäder, tillgänglighet, jämställdhet, beroendefrågor, kvinnofrågor
Tomas Ballester

9. Skötsel och förbättring av stadsbilden i form av renhållning, offentliga toaletter, parker, miljöfrågor, kontrakteringar
Carmen Gómez, suppleant för kommunstyrelsens sekreterare

10. Kvaliteten hos kommunala tjänster som vägunderhåll, gatubelysning, dagvatten etc., begravningsplatser, projekt
Sandra Sánchez

11. Playor, transport, handelsplatser och konsumtion, fiske, vattenåtervinning, miljö
Antonio Vidal

12. Lokalpolisen, framkomlighet, trafik, säkerhet och nödfall, gatuarbeten, invigningar, aktiviteter
Federico Alarcón, biträdande talespaerson

13. Bofasta internationella invånares frågor, integration och samarbete, immigration, EU-relationer
Gitte Lund Thomsen, som talar utmärkt skandinaviska

14. Ekonomi och hushållning, arbetsmarknad, lokal utveckling, ungdom
Domingo Paredes Ibáñez
juni 2019
, uppdat.feb.2020
Torreviejas förra kommunalval 24 maj 2015


Resultat av valet:
Fem tidigare oppositionspartier har gått samman i en koalition.
Ny borgmästare efter Eduardo Dolón från PP blir
José Manuel Dolón från Los Verdes för de första två åren,
Fanny Serrano från PSOE för de senare två åren av den nya mandatperioden 2015-2019.

Bakgrund:
PP fick flest röster i kommunalvalet i Torrevieja men förlorade majoriteten efter 27 års oinskränkt maktinnehav.

Flera nya partier har konkurrerat om väljarnas gunst,
vilket kostat de etablerade mandat:
PP minskade från 13 till 11 av de totalt 25 mandaten,
PSOE (socialisterna) från 6 till 4 platser,
Aptce (”Alternativa Popular”, utbrytare från PP) från 4 till bara 1 medan Izquierda Unida (förenade vänstern, EUPV) fick behålla 1 av 2.

Till vinnarna hör Los Verdes (De gröna) som ökade från 2 till 4 liksom nykomlingarna Sueña Torrevieja och Ciudadanos, som fick vardera 2 mandat. Sedan Sueña Torrevieja övergått till oppositionen hösten 2016 har Torreviejas kommunala regering övergått från pentepartito (fempartiregering) till quartipartito.

Valet har lett till att nu sju partier är representerade från tidigare fyra i den kommunala församlingen - se dem nedan.

nya kommunstyret.jpg

Valdeltagandet var 50,61%, vilket i stort sett motsvarar Torreviejas spanska befolkning.

Så här är fördelningen av den nya styrelsens ansvarsområden, ungefärligt översatta, inom Torreviejas ayuntamiento:

José Manuél Dolón (borgmästare, Los Verdes): Polis och trafik; renhållning och  Recursos Humanos  (mänskliga resurser).

José Hurtado Paredes (Los Verdes): Ekonomi och finans; utbildning.

Carmen María Morate Arco (Los Verdes): EU-kontakter, medborgarkontakter (internationella residenter, immigration, samlevnad, integration), hälsa, frivilligorganisationer, djurskydd.

Manuel Osuna Rodríguez (Los Verdes): Handel, hotell och konsumtion.

Fanny Serrano Rodríguez (PSOE): Stadsbyggnad, stadsplanering, miljö, bostäder, turistinrättningar och turistaktiviteter.

África Celdrán Ros (PSOE): Fester, marknader, städning av kommunala kontor och filialer, social välfärd, tillgänglighet, jämställdhet, beroendefrågor, kvinnofrågor.

Víctor Ferrández Esteve (IU, förenade vänstern): Modernisering och kvalitet i fråga om offentliga tjänster, arbetsförmedling, kulturarv och arkiv, lokal utveckling, medborgarinflytande.

Domingo Pérez Gutiérrez (PSOE): Äldreomsorg, folkräkning och statistik.

Javier Manzanares Solivelles (PSOE): Säkerhet, räddningstjänst (brandkår, civilförsvar), förnyelse inom informationssamhället,  transporter och playor.

Pablo Samper Hernández (ST, Sueña Torrevieja): Sport och ungdom. I opposition sedan hösten 2016.

Alejandro Blanco Vega (ST): Kultur, projektering, arbeten och tjänster, begravningsplatser, stadsbelysning, vattenrening. I opposition sedan hösten 2016. 

Domingo Soler Torregrosa (APTCe, alternativa popular): Habanerastävlingarna, parker och trädgårdar, representation enligt protokoll.

I den kommunala församlingen hör nu således 11 ledamöter från PP och 2 från Ciudadanos Torrevieja till oppositionen och sedan hösten 2016 även Sueña Torreviejas 2 ledamöter.

Här är en länk, där man kan jämföra två kartor över utfallet av valen 2011 och 2015 i Spanien:
http://elpais.com/elpais/2015/06/11/media/143402
3954_335389.html

juni 2015