CSS Dropdown Menu

Barbershop breder ut sig i Spanien

Skandinavisk kvartett
deltog i tävling i Madrid


Barbershoppers från hela världen träffades vid månadsskiftet februari-mars i Madrid. Nio körer, elva kvartetter
och sammanlagt 220 medlemmar deltog i fi randet av organisationens (SABS) andra konvent. Premiären
ägde rum förra sommaren i Torrevieja. Nästa ”En harmonia” konvent äger rum i Murcia i april 2011.

Läs mera > >