CSS Dropdown Menu
auditoriet.png

Internationell musikhögskola och nytt stort auditorium
för konserter, kongresser, musikal- och operaföreställningar invigdes i mars 2011. Fortfarande har inte konservatoriedelen tagits i bruk medan Torreviejas Symfoniorkester växt fram och ger konserter för utsålda hus!
Man når det bäst via Quirónsjukhuset.

Enligt den ursprungliga planen skulle en väg förbinda auditoriet med Crevillentevägen och likaså en väg leda dit direkt från N332 utan omvägen via Quirón. Den skulle bli 33 m bred och vara tvåfilig i båda riktningarna, åtskilda av en trädrad. Dessutom skulle en cykelbana anläggas parallellt med den stora vägen. Numera är denna tillfart oftast stängd.
december 2015


Läs mer om auditoriets framväxt här (pdf) > >

För fler foton av det färdiga auditoriet, karta och sittplatsplan se

http://www.torreviejacultural.com/espacio_cultural.php?ID=245