CSS Dropdown Menu

Konstsensation i Orihuela

Orihuela har lyckliggjorts med en förnämlig konstsamling, upplåten för allmänheten genom Fundación Pedrera av företagaren Antonio Pedrera, född i Orihuela, stor konstälskare och beskyddare av Pradomuséet i Madrid.
Över 500 verk från medeltid till nutid av storheter som Picasso, Rembrandt, Joaquín Sorolla, Pablo Salinas, Joaquín Agrasot o Fortuni finns inom kort att beskåda i Palacio Sorzano de Tejada. Med samlingen följde nämligen även detta hem för den. Där kommer också att inrättas en stor utställningssal för övriga konstevenemang.
Vid upplåtelseavtalets undertecknande var Orihuelas hela fullmäktige församlade och borgmästaren Monica Lorente sade i sitt tacktal att vi orihuelabor kommer aldrig att kunna vara nog tacksamma för denna kulturinsats från Antonio Pedrera.

 
Nytt museum i Orihuela

I februari står El Museo de Arte Sacro i Palacio Episcopal klart att invigas. Det är alltså ett museum för kyrklig konst som nu inrymts i den historiska, nyrenoverade byggnaden och den blir den största samlingen i sitt slag i Valencianas comunidad.
Palacio Episcopal ligger mittemot Catedral del Salvador y Santa María och förklarades som riksmonument 1975. Det uppfördes under andra hälften av 1500-talet och hörde till Hospital del Corpus Christie innan det byggdes om 1733 för biskopen Flores Osorio.
I större delen av husets nedervåning skall de permanenta samlingarna visas men där finns också en sal för tilfälliga utställningar. I andra våningen kommer det kyrkliga historiska arkivet att förvaras.
Vad kan då en besökare få se? Jo, målningar av Velázquez m.fl., skulpturer av Fracisco Salzillo m.fl., guldarbeten, unika föremål som en kalk av italienskt ursprung, som tillhört kardinalen Despuig och kardinalen Bellugas mässhake från Rom. Därtill åtskilliga textilier från Valencia och Italien och en del lösöre från olika epoker. Bland böcker kan nämnas en miniatyrmässbok och en berömd inkunabel (bok från boktryckaarkonstens begynnelse).
januari 2011