CSS Dropdown Menu

Regler for eiere av husdyr

Den 5. juli 2008 vedtok Torrevieja kommunestyre “Kommunale forskrifter angående besittelse og vern av dyr”, eller på spansk “Ordenanza Municipal sobre Tenencia y Protección de Animales.” Offentliggjort i provinsen Alicante 2. september 2008.
Forskriften som foreligger hos Consejalía de Sanidad, er på 23 sider i A4-format. Den inneholder 13 kapitler og 74 paragrafer m.m.

Problembeskrivelse og motivering
Forskjellige typer av dyr både i og utenfor bykjernen har skapt mange problemer av hygienisk, økonomisk og miljømessig art. De har også vært årsak til gjentatte konflikter mellom naboer.
Man må også ta i betraktning at dyr har sin rett. De skal ikke gis en uverdig behandling, men behandles korrekt. Og de skal sikres gode hygieniske og sanitære forhold som fremmer deres utvikling. Dette krever et samvittighetsfullt samfunn med respekt for det skapte liv. Derfor er det nødvendig med bestemmelser som tar opp i seg grunnleggende prinsipper som å respektere, forsvare og beskytte. Ikke minst dyrenes sunnhetstilstand i tilknytning til mennesket. Et dødt dyr skal behandles med respekt. Målet er å fremme et dyrehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden. Derfor tar vi med noen viktige punkter fra forskriftene.

PLIKTER FOR EIERE

  1. Husdyr må ikke være til plage for naboer. Det er forbudt å oppbevare dyr kontinuerlig på terrasser og balkonger utenfor leilighetene. Eierne kan bli anmeldt hvis hunden, katten eller en annen dyreart, gjør (skällar), mjauer eller utsender lyder som er spesifikke for dyrearten.
  2. Hunder på offentlige veier skal ha halsbånd og skal ledes ved hjelp av kjede, lærbånd eller annet sterkt bånd. Farlig eller aggressiv hund skal ha munnkurv. Den som leder hunden, er ansvarlig for eventuelle skader den kan bli skyld i.
  3. Hunder har ikke adgang til sanden på strendene, lekesoner i parker eller steder med offentlige badebasseng.
  4. Personer som leder hunder og andre dyr skal hindre at dyrene legger fra seg ekskrementer på fortau, kjørebaner, promenader, parker og generelt på alle steder bestemt for trafikk av fotgjengere. I alle tilfelle er hundeføreren pliktig å ta opp og fjerne ekskrementene, til og med å rengjøre den del av veien som eventuelt blir tilsmusset. Tette ekskrementposer skal brukes.
  5. Bilkjøring. Krav til trafikksikkerhet krever at dyrenes plass skal være bak i bilen. Hvis føreren må forlate (lämna) bilen, kan det bare skje en kort tid. Bilen skal parkeres i skygge med nok ventilasjon.

La Policía Municipal kan fjerne hunden hvis de anser tilstanden som farlig.

Hvis du vil melde en slik situasjon, eller andre brudd på disse vedtektene, kan du kontakte det lokale politi, Policía Local: 965 710 154, eller ringe Departamento Sanidad, Torrevieja:
965 709 407.

Bøter
Hvis du ikke skjøtter ditt dyr, kan du risikere store bøter. Eiere av dyr som er til irritasjon for naboer og ikke gjør noe for å unngå det, kan til eksempel straffes med bøter fra 30 til 300 euros. De lettere bøtene går til 601,01 euros. Alvorlige brudd går opp til 6.010,01 euros. Meget alvorlige brudd straffes med bøter fra 6.010,02 til 18.030 euros.

April 2010