CSS Dropdown Menu

Museiflottan utökad

museiflottan01

Bogserbåt nr 11 ligger sedan den 9
november att beskåda på kajen i Torreviejas
hamn intill musei-ubåten S-61
Delfin och segelskeppet Pascual Flores,
som ovan skymtar i bakgrunden, nu
med alla master och segel på plats.

Nr 11 har sin speciella utformning och
färgsättning: den är extremt grundgående
och dess typiska färger är grön
hytt, cinnoberrött däck och gråblått
skrov. Den stakades fram i saltlagunen
för att bogsera en pråm med tolv à
fjorton saltvagnar. Framdrivningen
underlättades med hjälp av platta
årblad, monterade i hjul som hos en
hjulångare.

Detta exemplar stammar från 1950-
talet och det finns många saltarbetare i
Torrevieja som har arbetat med denna
och dess systerbåtar. De konstruerades
på sin tid av Benedicto Martínez
i Torrevieja, som också fick i uppdrag
att anlägga saliner och bygga bogserbåtar
i Venezuela. Man har gjort försök
med modernare bogserbåtar men
fått återgå till den gamla modellen,
uppenbarligen oslagbart effektiv för
sitt ändamål.

Restaureringen har utförts av verkstadselever
vid Acequión, där även
Pascual Flores tidigare låg för sin
upprustning till museibåt.