CSS Dropdown Menu

Långvarigt arbete på calle Rambla Juan Mateo
För att förbättra avrinningen av regnvatten längs ramblan och strandpromenaden Vista Alegre kommer gatan att grävas upp och få nya avloppsrör: 96 meters armerad betongstomme, inuti tre meter bred och en meter hög, skall rymma polyetylenrör med en meters diameter, dessutom mindre PVC-rör.
Gallerbrunnar på tillsammans över 50 kvm kommer att monteras för att underlätta regnvattnets väg till rören.

gravningar.jpg

Arbetet beräknas ta fem månader räknat från oktober 2014, då grävningarna började i hamnområdet.
okt 2014


Beredskap inför höstregnen

beredskap.jpg


Torreviejas Plan de Adecuación innebär att man inför de stundande höstregnen rensar upp kanaler och vidgar avrinningsdiken runt Crevillentevägen CV-905, i urbanisationen Torreta III, utefter N-332, calle Golondrina, kanalens inlopp vid naturparken i La Mata och vid urbanisationen Doña Inés. Här har tidigare förekommit översvämningar, vilket man nu hoppas hindra eller åtminstone lindra.

För att inte röjningarna över ca 35000 kvadratmeter snabbt skall återbesättas av växter, kommer de att besprutas. Allt skall vara klart inom två veckor.
sept.2014


Strandpromenaden
har rustats upp bit för bit under de sista åren. Det senaste var den fina breda promenaden med skärmtaket av träbågar och de långa mosaiksofforna mellan Casino och Eras de la Sal. Kontrasten mot fortsättningen såg därför än mer förskräcklig ut men upprustningen här står i tur och skall vara färdig innan påsk 2014.
För några år sedan pågick här arkeologiska utgrävningar på det övre planet av Eras de la Sal. Man hade hoppats på några rester från den romerska tiden men fann inget. Där skall nu göras en ”torr trädgård” med konstgjort gräs, lagt på geotextil mot ogräs, och med gångbroar av trä, avgränsade med vitt grus. 
En parkeringszon på 500 kvadratmeter skall asfalteras för att användas vid tillställningar i Eras de la Sal och denna kommer att omgärdas av en ny mur.
Vid busstationen i området tas en hållplats bort så att fotgängarytan ökas och en ljudskärm av träd skall planteras så att de kringboende nås av mindre buller från bussarna.
Den låga muren mot calle Maestro Velero Juan Bautista Buades rivs för att göra området öppnare.
Huset invid busstationen, som tidigare hört till saltföretaget och nu används som replokal för Orfeón Municipal “Ricardo Lafuente”, La Escuela de Canto Coral och Escuela Municipal de Cuerda Pulsada, skall också rustas upp – bort med antenner, kablar och metallskräp på fasaden, som skall målas om.

Från Los Locos till Lo Ferrís!
Men strandpromenaden skall inte stanna vid Eras de la Sal. Man vill förbinda Playa de Los Locos med Lo Ferrís!
En första etapp blir strandremsan från Acequión och Doña Sinforosaparken fram till saltbandet norr om Playa de los Náufragos.
Dique de Poniente kallas piren, som bildar den södra armen kring Torreviejas hamn. Där går saltbandet ut till väntande lastfartyg och jämsides med detta pågår arbetet att skapa en promenad ut till en utsiktsplats ytterst på piren. Det blir en fin pendang till den norra pirpromenaden.

nyapiren.jpg

Till vänster syns saltbandet, rakt fram skapas den nya pirpromenaden. Fotot taget 26 dec.2013

En nästa fas i planerna sträcker sig från Playa de los Náufragos till La Veleta och Mar Azul-Lo Ferrís. Här skall promenadens plattsättning rivas upp och ersättas med gjuten betong. Muren mot Avenida Desiderio Rodríguez ersätts av en jordvall med planteringar.
Jämsides med stadsdelen San Roque går promenaden på en förhöjd plankgång av pinjeträ. Belysning med energisparlampor gör avsnittet säkert att gå även nattetid.
Vid Dialprix kommer en rondell att bromsa trafikfarten istället för de borttagna vägbulorna. Biltillfart till strandbarerna förbjuds och istället byggs en parkeringsplats i anslutning till stranden här.
Förbi La Veleta skall en tre meter bred väg leda mot Lo Ferrís, där åter plankgångar skapas för de gående, bänkar sätts ut och medelhavsväxter planteras i anslutning till promenaden.
Arbetena beräknas ta åtta månader och påbörjas mitt i sommaren!

Rädda Lo Ferrís!
Ifråga om Lo Ferrís har en viss öppning kommit till stånd med områdets privata ägare. Själva stranden, som ägs av kommunen, är en omtyckt picknick- och badplats och palmdungen har blivit målet för romerías från San Roque.

stenblock.jpg 

Stenblock hindrar nu biltillfarten och vägen är harvad.palmhogar.jpg

Överallt syns högarna av palmblad efter mängder av palmer, dödade av den fruktade palmskalbaggen, el picudo rojo, som man måste spruta mot. Lummigheten i området har minskat betydligt!

En stödförening – Salvemos Lo Ferrís - för att skapa opinion för att skydda Lo Ferrís från exploatering har bildats i augusti 2013. Man är bekymrad över picknicksällskapens nedskräpning och att bilar kör i den lösa sanden. Den vackra palmskogen är unik på detta avsnitt av kusten – se Aktiv i Torreviejas startvinjett!

Nu vandaliserar också "ockupanter" naturparken
Ägaren till fincan Ferrís, bolaget Ferrís Hill, har tröttnat på sopanhopning, uteliggarbostäder, förstörda palmer och nu allra senast nedrivning av alla skyltar om att området är privat och biltrafik inte tillåten där. Ännu en grupp ”ockupanter” tycks ha anslutit sig till de tidigare, vilket föranlett polisanmälan.

Längre fram ligger planerna på att leda undan biltrafiken utefter Los Locos-stranden och skapa en 8 meter bred strandpromenad här.
mars 2014


Nya stora stadsprojekt i Torrevieja
Med hjälp av stödpengar från Valenciaregeringen får staden hela
20,5 miljoner euro för projekt som innebär dels nybyggnationer, dels underhåll. Plan Confianza kallas en överenskommelse , som syftar till att bekämpa arbetslösheten och vända lågkonjunkturen inom bygge och anläggningar, den mest drabbade branschen, genom ”produktiva investeringar”. Torrevieja skulle få 500 nya arbetstillfällen, fördelade på följande åtta projekt:

Urbanisationen Nueva Torrevieja skall få förbättrad infrastruktur, bl.a. ny gatubelysning.


Gatan Torrevejenses Ausentes, som löper parallellt med strandpromenaden, skall som gågata förbinda Paseo Vista Alegre med Plaza de Oriente.


Den länge omtalade förflyttningen av fredagsmarknaden från stadsgatorna till en tomt på 83 000 kvm sätts igång med att anlägga ett vägnät på den nya marknadsplatsen.


Gatan Vial Rosa Mazón skall förlängas och öppnas för genomfart till Torreta II m.fl. områden invid Saltsjön.


En rad urbanisationerna skall få sina vägar asfalterade: Lago Jardin I och II, Lago Sol, Los Balcones, La Hoya, San José (sektor 10), Poligono Casagrande, Punta Vibora, Torreta Florida, Torreta I, II och III, El Limonar, La Loma, Becisa-LosAngeles och Calas Blancas, därtill en en del innerstadsgator.


Ett viktigt socialt projekt är ett kommande centrum för social rehabilitering och integration, förkortat CRIS, som byggs med pengar både från staten och Plan Confianza.


Påskmuséet, Museo de Semana Santa, skall få nytt hus i sex våningar vid Avenida de las Habaneras.

Här kommer också att finnas utställningssalar för processionsscenerna, förråd, cafeteria m.m.


Festplatsen vid pirfästet och hamnområdet därintill skall flyttas till en tomt på 22 000 kvm invid Antonio Soriaparken (enclave 10) och få en administrationsbyggnad på 530 kvm per plan.
mars 2011Ny kampanj mot hundlorten!
Kampanjerna avlöser varandra med hjärteknipande bilder av hundvalpar som med vädjande ögon i ett skrynkligt valpansikte säger hjälp! Jag kan inte själv! Därmed är det utsagt att det inte är hundens fel utan husses/mattes att stadens invånare och turisterna måste kryssa på trottoarerna och kolla varje steg.

”Torrevieja+limpia” = ren stad
Den sjätte kampanjen startade i och med juni och med den vill man förmå medborgarna att hjälpa till för att få en renare stad – ”Torrevieja+limpia”. Det gäller både hundlort och sopor – för de förra finns 150 hundpapperskorgar, och inhägnade hundtoaletter, pipican, i många parker.
För skräpet i allmänhet finns soptunnor ute på gatorna och en återvinningsstation, Ecoparque, dit man kan bringa trasiga möbler etc. själv. Man kan också ställa stora saker bredvid en soptunna och ringa sopverket på telefon 96 670 23 90 och anmäla det, så blir det hämtat.

Visst har det blivit bättre med åren, det måste medges, men det räcker inte!
En besökare i Alicante märker stor skillnad mot Torrevieja. Där har budskapet trängt igenom, liksom bötesbeloppen …

grisar.jpg

Kampanjledarna med två talande affischer i bakgrunden.


Höga böter
Att inte ta upp efter hunden kostar mellan 30€ och 601,01€ i böter. Det är inget nytt. Det finns en djurhållningsförordning, som stipulerar såväl djurskötseln som böterna men det är dessvärre lätt att kringgå åliggandena.
”Pyjmasrastning” är ett sätt, som är svårt att komma åt utan bevakning. Det innebär att hunden släpps ut ensam på gatorna bittida för att göra sina behov och sedan hitta hem själv. Inte trevligt för övriga kringboende!

Attitydförändring behövs
Kampanjen syftar uttryckligen till att medvetandegöra människorna om vikten för allas trevnad att hålla rent omkring sig, till att verka för en attitydförändring. Man kommer att göra det ”med alla medel”, dvs genom radio, TV, reklamblad, gatuteater, utdelning av tusen nyckelringar m.m. både i Torrevieja centralt och i La Mata. Överallt där människor går – gator och trottoarer, promenader, torg, parker – skall man slippa lort och skräp.
Läs ur djurhållningsförordningen här
juni 2014


Äntligen egen park för handikappade


hcpark.jpg

Gema Cruz heter Club Rotarys ledare i Torrevieja, som med stor energi och hjälp av många förenade krafter via insamlingar har förverkligat att en park för handikappade barn nu  har kommit till stånd, Parque Accesible.
Den finns i Nationernas Park, intill dess lekpark med sin rutschbana i form av en drake som syns på långt håll, och invigdes den 14 mars av borgmästaren och välsignades av domprosten.
mars 2014


Cykelbanor till nya marknadsplatsen

medför gatuarbeten i Centrum
Många väntar och undrar när flytten av Torreviejas fredagsmarknad skall bli av. Arbetet har inte gått i stå utan istället har det utvidgats med de nya cykelbanor, som skall förena centrum med den nya marknadsplatsen i norr.

Trångt

Man kan undra när man ser de smala enkelriktade fullparkerade gatorna hur cykelbanorna skall kunna få plats på ett säkert sätt. Men tydligen skall de förläggas till trottoarerna med begränsad hastighet till 30 km/h – det låter mycket! Calle Bazán är enkelriktad från torget och uppåt – där skall den ena banan gå. Åt andra hållet går banan på likaledes enkelriktade Patricio Pérez. Endast 9 parkeringsplatser kommer att dras in för att ge förbättrad sikt i gathörnen. Tillsammans blir det 1500 m cykelbanor till en kostnad av 100.000€.
Allt det ovan beskrivna skall stå klart till påsken 2014.
Från kvarnen, där arbetet redan inletts, skall sedan banorna leda via Avenida Delfina Viudes till Ciudad Deportiva, den nya sportstaden. Där bortom planeras den nya platsen för fredagsmarknaden med sina 60.000 kvadratmeters yta.
Cykelbanorna planeras att fortsätta via det kommande grönområdet La Hoya ända bort till La Albentosa i La Matas naturpark.
dec.2013


Nytt residencia för handikappade


Torrevieja är först i Vega Baja med att erbjuda bostäder för fysiskt och psykiskt handikappade. Bygget har hunnit långt och skall stå färdigt detta år. Det ligger vid Avenida Delfina Viudes, mittemot gamla tjurfäktningsplatsen, numera använd för ambulerande cirkusar, nära viadukten som förbinder Habaneras-Carrefourvaruhusen med Casa Grande-industriområdet.


handikappbygget.jpg

Byggtomten är på drygt 11.000 kvadratmeter, fördelade på en större del på över 7.600 kvadratmeter, som blir park, och 3.500 kvadratmeter för själva byggnaden. Här kommer 88 personer att bo i 28 dubbelrum eller 32 enkelrum på första våningen medan markplanet ägnas reception, administration, gym, pool, en samlingssal med audiovisuell utrustning m.m. samt på en innergård boulebanor, pergolor m.m. Solpaneler på övertäckta vinterträdgårdar kommer att förse huset med varmvatten.


Ayuntamiento-filialer
Palangrekurvan har fått klart en bättre bortledning för dagvatten så att detta inte skall nå badstranden. Samtidigt har en upprustning pågått av Casa del Palangre, vilket skall omvandlas till ännu en stadsdelsfilial till ayuntamientot utöver den i La Mata och den planerade i Semana Santa-muséet, sedan detta i sin tur fått nytt eget hus vid Habanerasgatan. Nu är nämligen Torrevieja tillräckligt stort för att räknas in klassen Municipios de gran población och då behövs en decentralisering av den kommunala servicen.
Casas del Palangre med sina 300 kvadratmeter kontorsyta kommer att omges av 2000 kvadratmeter grönområde och därmed bidra till att uppfylla kraven för den kommunala Plan Verde.


palangrekurvan.jpg

Palangrekurvan runt innersta viken av Playa de los Locos har fått nytt dagvattenavlopp så att inte regnvattnet når badviken.

casasdepalangre.jpg


De gamla husen Casas de Palangre rustas till ny rådhusfilial.