CSS Dropdown Menu

Sju parkeringhus med upp emot 2000 platser har Torrevieja.
Dessa är Vista Alegre, Marina Salinas, El Arco, La Plasa, El Puerto, Maina Internacional och Miguel Hernández.

Nu skall skyltar sättas upp och vara i funktion från mitten av januari 2013, så att man kan se i realtid var det finns lediga bilplatser i parkeringshusen.
Man har valt korsningarna Ramón Gallud/María Parodi och Ramón Gallud/San Policarpo som strategiska platser för dessa digitala skyltar.

Därtill kan man gå in på www.parkingtorrevieja.com eller www.aparcamientoentorrevieja.com via dator eller smartphone.
För de senare finns en särskild version, lätt att nå med Iphone eller Android. Där behöver man bara klicka på varje parkering på en panel för att se dels sin egen position, dels närmaste parkeringshus. För att se alla P-husen klickar man på ”mapa parkings” móvil.

Naturligtvis finns det andra skyltar än de digitala också. De är placerade på alla större tillfartsvägar in mot stadskärnan.

Man hoppas vinna mycket på det nya systemet:
Mindre kringkörande för att leta parkeringsplats och därmed
mindre avgaser och buller i staden.
Större tillgänglighet till centrums alla butiker till båtnad för både besökare och handlare.
Sammanfattningsvis ökar det hela såväl bekvämligheten och kvaliteten för besökare och boende i Torrevieja.
feb 2013


100 nya parkeringsplatser i centrum
Kan det vara sant? Bilisterna tror inte sina ögon. De stannar bilen, slår på varningsblinkljusen och stiger ur för att läsa skylten noga. Varefter somliga vågar parkera, andra kör iväg igen.

trafikskylt_1.jpg


Faktum är att man får parkera högst en timme bakom denna skylt, oftast tillräckligt för att utföra ett ärende i centrum. Och det är gratis.

Man hittar skyltarna på gatorna Bazán, Orihuela, Rambla Juan Mateo, Ramón Gallud och Paseo de La Libertad. Där är det tillåtet hela året utom då staden översvämmas av turister under juli-augusti och vid s.k. puentes, klämdagar intill helger.

Som framgår av skylten skall parkeringstimmen infalla mellan kl.9 och 21. När det gäller huvudgatan Ramón Gallud begränsas denna tid till kl.10-13 och 17-21 på avsnittet mellan gatorna Orihuela och Chapaprieta. Då sitter det en tilläggskylt på en parkeringsförbudsskylt.

trafikskylt_2.jpg

maj 2012


Att det är möjligt att minska antalet trafikolyckor har vi nordbor sett bevisas under de senaste decennierna. Även om nollvisionen syns ouppnåelig har strävan mot den lett till mer än halvering av dödstalen på våra vägar.

Med förskräckelse har vi tagit del av siffrorna för trafikoffren i Spanien efter varje storhelg med alla dess förflyttningar, vanligen från större städer till sommarhus eller ursprungsorter – det kunde vara exempelvis från Madrid till Torrevieja. Men det måste inte vara ödesbestämt. Även i Spanien har man tagit krafttag mot trafikdöden.
Häromåret infördes att alla bilförare startar med ett saldo av 12 ”prickar”. Vid förseelser kostar det ett antal prickar och när prickarna är slut p g a dålig körning kan man förlora körkortet. Den nya lagen fick en hel del kritik. Vi som har nordiska körkort omfattas inte av pricksystemet. Snart uppstod ett slags handel med prickar, vilket naturligtvis lät dåliga spanska förare köra vidare. Ändå har det nya systemet redan gjort stor nytta.

I maj 2010 trädde en ny trafiklag i kraft och alla hushåll fick ett brev från inrikesministern, som förklarade vad som var nytt och bra med förändringarna. De ansvarsfulla förarna, vilka är det stora flertalet, skulle få viktiga fördelar.


Brevet från inrikesministern i kort sammandrag:

Varje gång vi sätter oss bakom ratten kör vi lite bättre. Det finns bevis för detta: under de senaste fem åren har antalet omkomna på vägarna minskat till hälften. Vi kör alltmer försiktigt. Men vi får inte nöja oss med detta utan fortsätta förbättringen. Den nya lagen kommer att medföra minskat antal trafikolyckor och öka säkerheten för alla.

Som bekant har åtgärderna under de här åren gett uppmuntrande resultat och visat att en stor del av trafikolyckorna kan undvikas. Erfarenheten säger oss också att trafikregler är effektiva i den mån som de förstås av förarna samt dessas insikt om avsikten bakom reglerna och målet för dem.

Tillsammans med brevet följde en folder med noggrann förteckning över vilka trafikförseelser som ger prickar och hur många:
(Promillegränserna i första punkten gäller per liter utandningsluft så som polisen mäter alkoholpåverkan på plats.)

pricktabell_2.jpgpuntos img001.jpg


Att överskrida den skyltade hastigheten med 10 km/h ger varken prickar eller böter men att köra 41-60 km/h när den tillåtna farten är 30 kostar 100-120 euro i böter beroende på hur hänsynslöst det skett. Varje ökning därefter ger ökande bötesbelopp, så att mellan 61-70 km för fort efter en 30-skylt ger 140-150 euro, mellan 71-77 bötfälls med 380-450 euro, 78-84 km/h 450-520 euro - då är man samtidigt uppe i 6 prickar för de spanska förarna. Som synes blir det strängare i en stegrad skala.


Under rubrikerna Enkelt – Lätt – Rättvist står följande tillägg att läsa:

Uppdatering av förseelser och sanktioner
Att programmera navigatorn under körning eller köra med oläslig nummerskylt betraktas som grovt trafikbrott.
Att cykla i trafiken i mörker utan reflexer och utan lyse är ett mindre trafikbrott.
Bötesbeloppen för trafikbrott har förenklats så att mindre trafikförseelser ger böter upp till max 100 euro, grövre max 200 euro och mycket grova upp till 500 euro.
Även fortkörningsböterna har gjorts enhetliga – se www.dgt.es

Tydligare tidsfrist för bötesbetalning
Med den nya lagen är fristen 20 dagar efter betalningsföreläggandet för att antingen betala eller överklaga. Om man väljer att betala inom 20 dagar, får man rabatt med hälften av beloppet. Därmed är saken avslutad och går inte att överklaga.

Identifiering av förare går idag mycket snabbt via Internet.

DEV är en internettjänst för förare, som gör det möjligt att byta postadressen mot en e-postadress. Dit eller till mobiltelefonen skickas anmälan om trafikförseelse liksom också påminnelse om när körkortet går ut eller saldot för prickar samt ev. annan information om bilen.

En annan nyhet är Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), som ersätter den traditionella offentliga bulletinen (BOE). TESTRA når man via DGT-webbsidan och kan där se ännu inte utskickade anmälningar om trafikförseelser.

Även böter kan betalas över internet och t.o.m. med kreditkort direkt när man blivit stoppad av polis på vägen.

Mera rättvisa med färre förseelser som ger prickar
Med den nya lagen blir det mera rättvist för de goda förarna. För dem har prickförseelserna minskat från 27 till 20.
Vidare har antalet återvunna prickar ökat från 4 till 6 vid trafikkurser för att återfå prickar.

Tillfällig indragning av körkort p g a grovt eller mycket grovt trafikbrott har tagits bort. Endast när alla prickar har förbrukats eller efter domslut kan körkortet förloras.

Svårare för den som inte betalar
Förare som inte uppfyller villkoren kommer att få svårare att undandra sig sitt ansvar. Vid fyra ålägganden för grova eller mycket grova trafikbrott utan att betala får ingen handläggning av sitt ärende.

 

Höjda böter för förare med mobil i handen
Den 1 juli 2006 införde Spanien systemet med straffpoäng som dras av vid trafikförseelse.
I den nya trafikreformen 2020 godkände ministerrådet inrikesdepartementets förslag att höja poängavdraget från tre till sex för den som använder och håller i sin mobiltelefon under körning. Samtidigt höjs bötesbeloppet från 200 till 500 euro.

trafiknytt.jpg


På 14 år, sedan systemet med straffpoäng infördes, har mer än 269.000 förare blivit av med samtliga tolv poäng. Därmed har de blivit av även med sitt körkort.

Att använda mobiltelefon under körning är distraherande och är den bidragande orsaken till majoriteten av dödsolyckorna på de spanska vägarna. Genom att höja poängavdraget till 6 så bedöms det lika allvarligt att använda mobiltelefonen under körning som vårdslös körning, rattfull eller att vara drogpåverkad.

Samtidigt sänks hastigheten i samhällen från 50 till 30 km/h. I stadskärnor som gamla stan eller centro histórico sänks den högsta tillåtna hastigheten till 20 km/h.

Den som har en radarvarnare, det vill säga varnar för höghastighetskameror, blir av med tre poäng.

Högsta tillåtna hastigheten på enkelriktade gator blir 20 km/h.

Sparkcyklar och tvåhjulingar med elektrisk motor förbjuds på trottoarer och gågator. Högsta tillåtna hastighet på dessa blir 25 km/h.

Minimiåldern för att köra lastbilar eller bussar sänks från 21 till 18 år.
november 2020, källa Svenska Magasinet
Nya trafiklagar från 9 maj 2014

De nya trafiklagarna innebär framför allt en skärpning av bötesstraffen för trafikförseelser.

Exempel:
Om Guardia Civil observerar en lagöverträdelse och noterar registreringsnumret, är detta tillräckligt bevis för att åtala föraren. Man behöver inte stoppa fordonet.

För en kraftig fortkörning debiteras 600€ i böter och förlust av sex poäng/prickar. För annan fortkörning blir det 500€ böter och förlust av 6 prickar.
Fortkörning kan det kallas om så bara med 1 km/h över hastighetsgränsen!
Några motorvägar har fått höjd fartgräns från 120 till 130 km/h medan samtidigt i somliga städer gränsen har sänkts från 30 till 20 km/h.

Den som har i sin bil utrustning för att upptäcka fartkamera eller har radarvarnare kan få upp till 6000€ i böter och förlust av sex prickar.
Böter på 1800€ drabbar den som varit inblandad i en allvarlig eller mycket allvarlig lagöverträdelse, oavsett vem som körde fordonet. Däremot blir det inget avdrag av prickar.

Om bilen väger mindre än 3500 kg och inte har gällande försäkring är bötessumman 1500€, ingen prickförlust men en månads körförbud. Om bilen står parkerad och är oförsäkrad blir böterna ”bara” 800€.

Fyra prickar kostar det den förare som ligger över alkoholgränsen men inte når upp till det dubbla, således över 0,5 promille men under 1,0. Samma gäller för drogpåverkade förare.
Fyra prickar dras också för den som inte har det rätta körkortet för fordonet.

Enligt de nya lagarna åläggs förare ökat ansvar för cyklisters säkerhet.
Cyklister under 16 år måste bära hjälm.

Guardia Civil har rätt att gripa varje fordon med barn ombord men utan lagstadgade barnsäten.
De särskilda bestämmelserna om hur barn skall sitta i bilen vad beträffar deras ålder och längd måste följas. Brister kan ge höga böter.

Enligt EU-direktiv kommer trafikbrott i ett EU-land att rapporteras till det EU-land, där fordonet är registrerat.
Strikta regler tillämpas för spansk registrering av utlandsregistrerade fordon, som håller till i Spanien.
maj 2014


Om förnyelse av körkort
Enligt nya bestämmelser från 2010 kan den som är resident i Spanien inte längre förnya sitt nordiska körkort utan måste skaffa sig ett spanskt när det gamla går ut.