CSS Dropdown Menu

Sveriges ambassad i Madrid meddelar:

Spaniens hälsoministerium har aviserat att det från och med den 23 november införs ett krav på uppvisande av negativt covid-19-test för inresande till Spanien från högriskländer. I dagsläget inkluderar detta även Sverige. Testet ska utföras senast 72 timmar innan resenärens ankomst till Spanien. Kravet gäller endast resenärer med flyg och båt och intyget ska vara på spanska, engelska, tyska eller franska. Barn under 6 år undantas från kravet.

På själva intyget måste följande information framkomma: namn, passnummer/ID nummer (detta nr måste överensstämma med den information som registrerats av resenären på den hälsodeklaration som krävs av Spanien vid inresa), datum som testet utförts, kontaktuppgifter till kliniken, vilken typ av test (PCR eller TMA) som använts och ett negativt provresultat på detta. Andra tester som antikroppstester (ELISA, CLIA, ECLIA) eller antigentester (snabbtester som påvisar pågående Covid-19) accepteras ej.


Färska uppgifter hos Sveriges ambassad i Madrid på denna adress :
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/
november 2020

 

 

Undantagstillståndet upphörde 21 juni, alla gränser är öppna men smittan består!
Fortfarande är det obligatoriskt att bära mask på allmän plats där inte 1,5 m avstånd går att hålla. Detta gäller alla över sex år, annars kan det bli böter upp till 100€.

De begränsade tidszonerna för olika grupper har upphört men fortfarande är en rad restriktioner aktuella:

Restauranger inomhus får användas till högst halva sin kapacitet,
med 2 m mellan borden, vilka skall desinficeras efter varje gäst.
Huvudregeln är fortfarande att hålla distans.
På borden får inte finnas menykarta, servettställ eller olja-vinägerställ.
Ta tapas vid bardiskar kräver 1,5 m distans. Terrasser öppnar till nu 75%.
Playorna är öppna med tillgång till duschar, fotduschar och strandkiosker, fortfarande med huvudregeln 2 meters distans och en rad ytterligare regler, som finns anslagna där.
Även friluftsbad tillåts öppna till 30% och skall rengöras tre gånger per dag. Sportcenter och gym öppnar till 30%. Lekplatserna är åter öppna.

De stora varuhusen öppna
som exempelvis Habaneras och Zenia Boulevard till 75% inne med restriktion till 60%. på allmänna ytor.
Hotellen öppnar till 50% sina allmänna ytor, deras restauranger följer samma som övriga restauranger. Har de spa o.likn. bestämmer de själva – huvudregeln är distansen på 2 m.

Bio och teater öppnar åter,
för salonger inomhus begränsas antalet personer till 100.
Samma gäller kongress- och konferenslokaler.

Pubbar och diskotek öppnar till 30% men ingen dans!

Ovanstående är ett axplock. Originaltexten från regeringen
med alla detaljer finns här: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf

juli 2020
Hur man registrerar sig i kommunen

Alla turister har rätt att vistas 3 månader i kommunen utan att anmäla sig hos polisen.
Därefter skall man söka uppehållstillstånd, vilket beviljas för tre månader, hos expeditionen på calle Unión Musical Torrevejense nr 22.
Då får man en padrón, empadronamiento, som bevis på att man har uppehållstillstånd. Man skall ha med sig pass, lagfart om man är ägare till en bostad, om inte, ett hyreskontrakt eller el-/vattenräkning el.dyl., som pensionär bevis på att man täcks av sitt hemlands sjukvård (blå kortet från Försäkringskassan) samt kunna styrka att man har säkerställd ekonomi för uppehållet (exvis intyg från bank om månatliga överföringar el.dyl.)Hur man blir resident i kommunen
Vistas man mer än 183 dagar i kommunen skall man skattskriva sig och därmed bli resident. Att vara resident i Torrevieja har många fördelar vad gäller olika former av hjälp eller tillträde till olika tjänster inom kommunen. För detta krävs att man är bosatt här, dvs bor här minst 183 dagar per år. För att söka residencia (certificado de registro) krävs pass, foto, padrón m.m. att fogas till ansökan - för färska uppgifter besök AMICS, ett utlänningskontor beläget i den tidigare turistbyråkiosken vid Plaza de Capdepont på strandpromenaden. 

amics.jpg

Amics-kontoret för hjälp med utlänningars ärenden

Fördelar med residencia: Intyget om residencia är ett grönt A4-blad och kan behöva visas upp för att få rätt till olika aktiviteter: 
Kunna få busskort, bibliotekskort, pensionärskort hos Ocio, Renfe m.fl.
Fri sjukvård som pensionär.
Rabatterat pris vid kommunala skolor
Ekonomiskt stöd vid giftermål
Ekonomiskt stöd till pensionärer och behövande
Stipendier för universitetsstudier
Dagisplats
Färdtjänst för handikappade

Hur gör man?
För spanjorer räcker det att visa upp ett hyreskontrakt eller lagfart på fastighet tillsammans med legitimation.
För fastboende utlänningar krävs - utöver att de styrker att de bor i Torrevieja genom färskt padrón - legitimation i form av pass eller DNI.
I båda fallen skall man ha betalt in en avgift i förväg.

Vart går man?
För padrón till calle Unión Musical Torrevejense nr 22
Öppet: kl.8-14.30 – hämta nummerlapp vid ingången.
Kostnad: gratis
För residencia till poliskontoret på calle Laramendi nr 3.

På knappt två decennier har Torrevieja femfaldigat invånartalet. Det började år 1999 med ökning om ca 10.000 personer årligen – från 42.278 till i november år 2017  85.501 stadsbor.
Staden har varit attraktiv för medborgare från norra Europa på grund av sitt sköna klimat och under byggboomen flyttade även många spanjorer till saltstaden för att finna arbete.
uppdat.dec.2017


Nu kan du ordna allt vad gäller SIP-kort i Torrevieja!
För residenta med utgånget SIP-kort förnyas det vid vårdcentralens disk direkt vid exempelvis tidsbeställning.
Uppdat. nov 2014

En pensionärsförmån att ta vara på:
Centro Muncipal de Ocio, glashuset med snedtaket bakom Carrefour/Habaneras, även kallat macrodiskoteket tercera edad, är avsett för stadens pensionärer och erbjuder en rad verksamheter som exempelvis diskotek på kvällarna efter kl.18 och danskurser m.m. på dagtid. Öppet-tiderna är från 10 till 22. Där finns också lunchservering till billigt pris.För att få tillträde måste man ansöka om ett kort, vilket sker genom att man till receptionen lämnar in ett exemplar av padrón (hämtas ut på kommunens expedition Unión Musical nr 22 och kräver att man är resident), ett foto av storlek körkorts/passfoto och ett bevis på att man är pensionär, exempelvis genom en kopia av SIP-kortet eller liknande. På stående fot får man då en kopia av sin ansökan, som gäller som kortet tills detta är färdigt om 2-3 månader.


 

De spanska bankerna tvingas sänka sina avgifter

De spanska myndigheterna inför nu ett avgiftstak för bankerna, dessutom inför de också nya regler för bankkort.

Det som bankerna kallar ”kontounderhåll” och som de i många fall tar ordentligt betalt för maximeras nu, och får hädanefter inte kosta mer än 3 euro per månad. De nya reglerna träder i kraft den 25 mars 2019.

Idag debiterar spanska banker vad som helst, vissa konton är gratis men det vanliga är att de debiterar mellan 1,5 euro och ända upp till 12 euro per månad. Den nya maxgränsen gäller per konto så är det inte avgiftsfria konton det handlar om så är det normalt sett inte lönt att ha mer än ett konto i en spansk bank.

De nya reglerna innebär också att kostnaden för betalkort skall vara inkluderad i avgiften på 3 euro. 120 korttransaktioner per år skall också vara inkluderat i avgiften.

Vidare blir bankerna skyldiga att berätta för sina kunder om de förmånligaste avtalen som de har att erbjuda, detta skall de dessutom göra utan att kunden har bett om det.

Bankernas avgifter skall i fortsättningen revideras vartannat år av den spanska centralbanken.
Hämtat från Svenska Magasinet 2019-03-08


Spansk konsumentombudsman
Konsumentombudskontoret, har återflyttat till La Matas rådhusfilial, efter några år i La Plasa, saluhallen i Torreviejas centrum. Hit kan man vända sig för att kunna tillvarata sina rättigheter som konsument vad gäller såväl klagomål över inköp eller utökad konsumentinformation. Här finns en à två anställda, allt efter behov, kl.8-14 måndag-fredag.

Det exakta namnet är Oficina Municipal de Información al Consumidor, förkortat OMIC, den exakta adressen Plaza Gaspar Perello nº 6.

Varje ort med minst 50.000 invånare är enligt lag skyldig att ha ett konsumentombudskontor.
januari 2016
, uppdat.sept.2020


Nya EU-regler om arv

Den 17 augusti 2015 trädde en ny arvsprincip i kraft för EU-medborgare. Hädanefter gäller domicilprincipen istället för som tidigare nationalitetsprincipen. Det betyder att det lands arvsregler gäller där arvlåtaren hade sin hemvist vid dödsfallet. Med hemvist menas där man ”var skriven” = mantalsskriven= skattskriven= innehade residencia. Således gäller den nya EU-regeln endast de residenta svenska och finska av nordborna i Torrevieja (med förhandlat undantag för danskarna; norrmännen och islänningarna står utanför EU).

Nytt testamente
Om man som resident vill att den gamla nationella arvsordningen skall gälla ordnas detta enkelt genom ett testamente. Har man redan ett tidigare testamente, måste det förnyas med en införd passus om att nationalitetsprincipen skall gälla. I annat fall gäller spanska arvsregler.

Mer finns att läsa på följande webbsidor:
www://e-justice.europa.eu/content_successions-166-sv.do
En färsk sida med blanketter, som kan laddas ner.

http://www.sydkusten.es/engine.php?articleId=20169%A7ionId=71
Denna sida är ett år gammal men ger en fylligare belysning.

Observera att den nya förordningen endast gäller arvsordningen, inte arvsskatten. Är man resident och därmed skattskyldig i Spanien, gäller naturligtvis spansk arvsskattelagstiftning. Denna skiljer sig från region till region men är hittills inte särskilt hård i Valencia-autonomen.
augusti 2015


Nytt medborgarkontor invigt i Torrevieja
Dess exakta titel är Documentación y Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, vilket betyder spanska rikspolisens enhet för dokumentation och utlänningsärenden.
Här kan spanska medborgare ordna med DNI och pass och de residenta utlänningarna just bl.a.residenciaärenden. Har man ett utgånget residenciakort kan man nu få ett permanent residenciadokument, som alltså inte behöver förnyas framdeles.


oficina_1.jpg

Adressen  är calle Arquitecto Larramendi  nr 3 i ett hörn mot Avenida Habaneras och kontoret är öppet måndag - fredag kl.9.30 – 14, tel. 966 928 636. På detta nummer får man beställa tid för sitt ärendes behandling. Gäller det residenciaförnyelse skall man i förväg betala in en avgift om 10,50€ och ta med sig kvittot och passet till mötet.
sept 2014


Dags att förnya förra årets busskort, Tarjeta Ciudadano.
Årskortet med vilket man färdas gratis på stadens busslinjer, måste förnyas av dem som skaffat det för 7 euro inför förra höstsäsongen.

Förnyelsen är dock gratis och kan göras hos ett nytt kontor inrymt i La Plasa, saluhallen, nära dess södra entré.
Exakt adress: Calle José Martínez Ruiz Azorín s/n

tel. 966 708 846

busskort.jpg


Kortet gäller även för CMO, för inträde till museibåtarna i hamnen m.m.
Man går dit och får en kupong med datum och klockslag för uppgraderingen av sitt kort.
Öppettider: kl.9 - 14 måndag-fredag.

Redan under år 2012 hade 8000 i kommunen inskrivna köpt årskortet.
sept 2014, uppdat.sept.2020

Nyansökan om medborgarkort
Det tidigare frikortet till stadens bussar ersattes fr.o.m. torsdag 1 september 2011 av det nya ”medborgarkortet”, Tarjeta del Ciudadano. Med detta kan man för en inträdesavgift på nu endast 7 euro åka buss hur mycket som helst inom Torrevieja.

Den strålande idén med ett gratiskort för sina stadsbusslinjer, som Torrevieja varit tämligen ensamt om, har nu p g a omfattande missbruk måst avgiftsbeläggas. Det har alltid gällt för stadens invånare men har tydligen även använts, utlånat, stulet eller förfalskat, av några hundratusen tillresande – något som alls inte ingått i bussbolaget Costa Azuls kalkyl vid avtalet med kommunen.

Ett nytt tarjeta del ciudadano kan beställas i
Agencia de Desarollo Local på Avenida Habaneras nr 20,
tel. 966 708 846
.
Vid ett första besök där mellan kl.9 och 14 får man en tidslapp för att återkomma för själva korttillverkningen.


Liksom tidigare krävs att man redan är registrerad i Torrevieja med padrón. Bäst är att skaffa färskt padrón (giltighetstiden är tre månader) hos kontoret på Unión Musical nr 22!


Vid besöket skall man således utöver padrón ha med sig pass eller motsvarande legitimation, varav framgår DNI eller NIE, samt ett bankkvitto i original att man redan betalat in 7 euro till kommunens konto för ändamålet hos Banco Mare Nostrum, calle Ramón Gallud, nummer 2. Kontonummer: ES83-0487-91-2081000017

Om man betalt via internet, duger en utskrift av bankbetalningen som kvitto.


För den som är resident är det enkelt: endast residencian behöver medföras förutom bankkvittot.


tarjeta ciudadano-1.jpg


Det nya kortet kommer framdeles att gälla även för tillträde till Centro Municipal de Ocio (CMO eller Macrodiscoteca) och till stadens muséer.

De influtna medlen skall utöver att täcka kostnaden för kortframställningen användas till att förbättra busstrafiken sägs det. Man kan bara hoppas att detta skall inbegripa att hålla tidtabellerna, vilket är helt avgörande för att uppfylla kortets yttersta mål att minska biltrafiken i staden.

Kortet kommer fortfarande att vara gratis för stadens inskrivna i Tercera Edad, pensionärshemmen, men det belastar ett annat konto.

Som jämförelse kan nämnas att en bussbiljett inom Torrevieja kostar 1,35 euro.
september 2013, uppdat. sept 2014