CSS Dropdown Menu

Common Reporting Standard
Ett system som skapades i syfte att förbättra
internationell kontroll av skatteinkomster och bekämpning av skattesmitning


  Systemet godkändes av OECD med syfte att tillåta automatiskt utbyte av information om bankkonton. Denna Reporting Standard kommer att ge alla medlemsstater en internationell möjlighet till en rättvis skattedeklaration och självklart också en förbättring när det gäller att bekämpa skattesmitning.
  Systemet har även till uppgift att lämna identifiering av residentskap av kontoinnehavare. Finansinstituten har därmed möjlighet att inhämta och lämna ut information om icke-residenta personer till spanska skatteenheter.

  Spanien har idag ett utbyte av information med 98 länder som ingår i Common Reporting Standard. England, Frankrike, Tyskland och Spanien finns bland de 51 länder som ingår i gruppen ”tidigare användare”.
  De första informationsutbytena skedde i september 2017 med hänvisning till de inhämtade uppgifter, som lämnades in 2016. Några andra länder som stödjer överenskommelsen är Schweiz, Monaco och Andorra. Dessa stater lämnade sina första informationer 2018 med hänvisning till de uppgifter, som deklarerades 2017.

UPPGIFTER OM PERSONLIGA SKATTEDEKLARATIONER
  Det kungliga dekretet 1021/2015 blev aktuellt redan den 1 januari 2015.
Dekretet innebar att varje skatteresident skall identifieras. För bankerna innebar detta också att det blir plikt att samla in information från personer med personliga skatteuppgifter.

  Det kan vara av vikt att veta att från statlig instans finns förfoganderätt att blockera bankkonton, som öppnades efter 1 januari 2016. För innehavaren av ett sådant konto betyder det att vid förfrågan måste denna ge möjlighet till upplysning och kontodokumentation inom 90 dagar. På kort sikt antas att Common Reporting Standard blir ansvarigt för samtliga finansinstitut inom OECD-området.Info:
Miguel Garcerán
Head of Tax Banco Sabadell.