CSS Dropdown Menu

Ecoparque
Torreviejas egen återvinningscentral finns bakom stora Carrefour

En återvinningscentral där du som nordbo kommer att känna dig hemma.
Direkt efter polishuset vid Carrefour finns skyltning så du lätt kan hitta för att lämna det du vill bli av
med. Av gammal vana gör vi som dom flesta alltid gjorde och fortfarande gör, nämligen spanar in
närmaste gröna behållare i bostadsområdet. Bär dit det du vill bli av med och hoppas på att det
plockas upp så småningom. Inget trevligt sätt att bli av med problemet. Inte för dig och inte för dina
grannar.

Mycket lättare om du har möjlighet att transportera det direkt till återvinningscentralen.
Öppet är det varje måndag till fredag mellan kl 08.00 och 14.00. Efter siestapausen öppnas det igen
kl 16.30 till 20.00. Öppningstider lördagar är mellan kl 08.00 och 14.00.

Möjlighet till hämtning av tyngre produkter som möbler, madrasser, kylskåp och gamla spisar finns.
Information och telefonnummer får du på kommunens hemsida. Ett av kommunens serviceföretag
erbjuder gratis hämtning. Borde bli en vana för oss alla att nyttja den här möjligheten till service.
Den positiva effekten skulle bli ett vackrare utseende på Torreviejas gator om vi gör som vi är vana vid
från hemlandet och inte längre tar efter det som har varit.