CSS Dropdown Menu

Information till pensionärer och
deras familjemedlemmar

Du får det här brevet för att du bor i ett annat EU-land än Sverige
och har svensk pension, eller har en familjemedlem som har svensk
pension.
Från och med den 1 maj 2010 gäller en ny förordning inom EU,
Förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.
Förordningen innebär en del förändringar för din rätt till vård.

Läs mera . . .