CSS Dropdown Menu

Köra spanskt?

 

Är det nödvändigt att omregistrera sin bil i Spanien?

Ja ”därom tvista de lärde” – kunde man kanske säga. Men visst finns det regler för att och hur detta bör ske. Uppfattningarna om hur man borde göra varierar däremot i allra högsta grad. Visst är det skillnad på om du är resident eller bara turistar i landet. Som resident bör du omregistrera bilen inom tre månader om du vill undgå att betala införselskatt. Gör du det inom denna tidsperiod har du nämligen rätt att ta in bilen i landet som flyttgods. Annars måste du betala införselskatt på tolv procent på bilens beräknade dagsvärde. Ingen liten summa precis. Mången säger att detta inte står i samklang med EUs regelverk. Men så länge ingen har prövat detta i någon domstol fortgår den lukrativa hanteringen. Bland engelsmännen avråder man bestämt residenter att köra vidare med engelska plåtar. Risken att åka fast är stor och bötesbeloppen ansenliga, säger man i ett skriftligt meddelande. Hur många som sist och slutligen åker fast är inte känt.

Jag valde att inte ta risken. Det var alltså nu hög tid att skrida till åtgärder. Först och främst gäller det givetvis att ha alla dokument om bilen till hands. Det försnabbar också själva besiktningen om man råkar ha det ursprungliga typbesiktningsinstrumentet i behåll. För normala personbilar är det säkert inte så viktigt. För specialbilar, i mitt fall en husbil, kan pappret däremot vara till fördel.

Sköta allt själv eller betala för jobbet?

Kanske kan man klara av det hela på egen hand – möjligtvis? Jag gjorde ett försök att diskutera med besiktningskontoret direkt men blev snabbt hänvisad till ett spanskt ombud som tar sig an sådana ärenden. Ombuden är privatföretagare som givetvis vill ha ersättning för utfört arbete. Ofta nog finner du dem i närheten av ITV-stationerna. En gestoría inne i sta´n åtar sig säkert också jobbet. För mig kändes det däremot tryggt att betala en hacka för väl utfört arbete.

Själva besiktningen följde i stort skandinaviskt mönster. Ingenjörerna verkade kunna sin sak och utfärdade rätt snabbt nya dokument för bilen.

För att komma undan med så låga kostnader som möjligt är det viktigt att försöka värdera bilen så lågt som kan tänkas vara rimligt. Lägger man däremot värdet alltför lågt finns det en klar risk att myndigheterna sedan inte accepterar värderingen och skickar dig en efterräkning i ett senare skede. Diskutera med ombudet som har erfarenhet av problematiken! Ombudet presenterar dig en räkning på skatter och utgifter som du betalar direkt till honom. Han sköter sedan om att myndigheter och besiktningskontor får sina pengar och levererar småningom de nya plåtarna till dig. Minst tre veckor får du räkna med innan du kan köra spanskt. Normalt mycket längre än så. Men det är vi ju redan rätt vana vid.

Försäkringsbolaget nästa
Det finns ett antal försäkringsbolag att välja mellan. Har du redan ett försäkringsavtal (hemförsäkring) med något bolag lönar det sig säkert att först diskutera med dem. Men det kan vara lönt att begära offert även av andra bolag. Kolla också med ombudet samt vänner och bekanta om deras erfarenheter. När avtalet är klart ber du sedan ditt gamla försäkringsbolag i hemlandet att skicka uppgifter om tidigare bonus till det spanska bolaget. (Denna praxis gäller åtminstone försäkringsbolag i Finland.) Glöm sedan inte att skicka avregistreringsfakta till myndigheterna i hemlandet!
Lycka till!

Christian Schönberg

PS. Har du erfarenheter, tips eller kanske varningar i anknytning till bilregistrering i Spanien så skriv gärna några rader till ”Aktiv i Torrevieja”.
Vår mailadress är: mail@aktivitorrevieja.com