CSS Dropdown Menu

BESTEMMELSER FOR NORDMENN.


PASSREGLER FOR NORDMENN I SPANIA
Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig fremmøte. Ved søknad om pass til barn må barnet være med.
Voksne og barn over 12 år bosatt i Spania kan søke pass ved den norske ambassaden i Madrid. Det er også en utsendt fra ambassaden som gjennomfører jevnlige besøk til de honorære konsulatene med høy konsentrasjon av norske borgere. I forbindelse med disse besøkene vil det være mulig å søke om norsk
pass i konsulatenes lokaler. Oversikt over reiserute vil ligge under http://www.norgeispania.es/nyheter . Du kan også lese om det på
facebooksiden til ambassaden www.facebook.com/norgeispania


SØKNAD OM PASS FOR VOKSNE
Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte på ambassaden:
• Pass. Er det mer enn 3 måneder siden passet gikk ut, må annen legitimasjon medbringes (førerkort, bankkort med bilde e.l.). 
• Passgebyr: 50 euro (ambassaden og konsulatene tar kun imot kontant betaling)  
• Norske statsborgere som er født i utlandet, bes være spesielt oppmerksom på
at i mange tilfeller må man søke om bibehold av norsk statsborgerskap.
Mer informasjon finner en på Utlendingsdirektoratet sine hjemmesider 

Les mer på ambassadens hjemmeside: www.norgeispania.es


september 2015

 

 

NASJONALT ID-KORT

Innføring av nasjonalt ID-kort for nordmenn 

forsinket igjen.

I september 2015 skrev vi i AiT at ID-kortet skulle tas i bruk fra 2017.
Nå har Politidirektoratet meldt at det ikke kommer på plass før i starten av 2018.
Dette skyldes problem med innkjøpsprosesser og teknologi.

Utsettelsen skaper problem.

Dette fordi mange banker har sluttet å utstyre bankkortet med bilde, og ikke alle har førerkort. Da er det bare passet som er gyldig legitimasjon for mange.
Derfor er et nasjonalt ID-kort noe mange venter på også av praktiske årsaker: Det er mindre enn passet og mer praktisk å ha med seg.
januari 2017Nasjonale ID-kort for nordmenn kommer fra 2017

Regjeringen vedtok 05.06.2015 Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven). Denne loven skal sikre innføring av nasjonale ID-kort som vil kunne erstatte passet på reise innenfor Schengen og Europa.

ID-kortene vil også kunne brukes i sikker elektronisk kommunikasjon, og skal utstedes ved bruk av de nye systemene som Politidirektoratet nå er i ferd med å anskaffe.
– Regjeringen vil at det skal være enkelt å legitimere seg på sikrest mulig måte. Det vil gjøre det vanskeligere å stjele, låne eller forfalske en identitet, sier justisminister Anders Anundsen (Frp),
Det er ti år siden en arbeidsgruppe foreslo å innføre et frivillig nasjonalt ID-kort for alle som har fast bopel i Norge. Utsettelsene har vært begrunnet med kravene til sikkerhet. Nå antydes det at passkontorene skal kunne starte utstedelse av nasjonale ID-kort fra 2017. (©NTB)

 


september 2015