CSS Dropdown Menu

Dags för nytt pass

 

Pass och ID-kort för bosatta i Spanien
För bosatta (utvandrade från Sverige) i Spanien krävs uppehållstillstånd. Utfärdades fram till april 2007 som plastkort med angivande av medborgerskap.
Numera ett registreringsbevis (med samma uppgifter) från utlänningspolisen.


Sökande som aldrig varit folkbokförd i Sverige måste visa intyg på att de ansökt om att få behålla det svenska medborgarskapet innan de fyllde 22 år.

Görs ansökan för pass i Spanien så gäller ambassaden i Madrid.Kostnad för nytt pass 130 euro. Tillfälligt pass 149 euro.

Ovanstående ger en uppfattning om kostnaden i december 2009 men bör kontrolleras med ambassaden på tel. 91 702 2000 eller per e-post ambassaden.madrid@foreign.ministry.se. Dess webbadress är www.swedenabroad.co

I Sverige gör du ansökan hos din polismyndighet.
Kostnad 400 SEK för nytt pass och 400 SEK för ID-kort.


Utskriftsvänligt format >>
 
Krav för att bli medborgare i Spanien
Bosatt i Spanien i 10 år (för medborgare i Sydamerika och vissa andra länder 2 år). En utlänning som är gift med en spansk medborgare, kan ansöka om spanskt medborgarskap efter 1 års bosättning.

Utdrag från ambassadens skrivelse: Cit. Ambassaden i Madrid har olika krav på dokumentation för att göra medborgarskapsprövning beroende på om personen står som utvandrad hos polisen eller som bosatt i Sverige. Alla fyller i blanketten om medborgarskapsprövning på tro och heder.

För utvandrade personer begärs uppvisande av uppehållstillstånd (utfärdades fram till april 2007 som ett plastkort med angivande av medborgarskap) eller numera registreringsbevis (med samma uppgifter) från utlänningspolisen.
Personer som aldrig varit folkbokförda i Sverige måste dessutom visa upp intyg på att de ansökt om att få bibehålla det svenska medborgarskapet innan de fyllde 22 år. Dokumentationen skannas numera alltid in i RESUM.

Personer som står folkbokförda i Sverige sedan mer än ett år, får fylla i blanketten “Flyttning till utlandet”. Slutcit.

Källa: Polismyndigheten i Sverige