CSS Dropdown Menu

Plusvalía
snart ett minne blott?

Plusvalía som extra inkomst för kommunerna

har blivit en aktuell fråga igen. Den här gången hos de styrande i kommunhuset för Torrevieja.
Temat har varit på tapeten ett tag. Inte bara i vår närhet utan även i andra kommuner i Spanien.

Torrevieja kommun kommer inom kort att lägga fram ett förslag till regeringen för att hitta en
lösning för den där hittills extrainkomsten av plusvalía till kommunens utgifter. Kommunen med
Torreviejas borgmästare José Manuel Dolón i spetsen har tillsatt en grupp bestående av de
fyra styrande partierna i kommunen (PSOE, Los Verdes, APTCe och IE). Målet med gruppen är
att lägga fram ett förslag till regeringen där kommunerna kan ges en chans att hitta lämpliga
mekanismer för att minska eventuella ekonomiska förluster när det gäller bortfall av
den hittills tillämpade beskattningen av ökade markvärden vid försäljning av fastigheter inom
kommunen.

Plusvalía har hittills varit ett extra tillskott i den kommunala ekonomin. I goda tider med oav-
bruten uppgång i ekonomin och god efterfrågan på fastigheter har det alltid varit en säker extra
inkomstkälla för kommunerna. Men nu när landet har haft en ekonomisk kris i nästan 10 år så
blir det nästan omöjligt att beskatta något som inte haft den där förväntade vinsttillväxten.
Fastigheter har fått säljas med förlust fast kommunerna har ändå haft möjlighet att ha kvar sin
beskattning på en ökning av markvärdet.

För kommunen i Torrevieja innebar det en minskning i budgeteringen med 10 miljoner euro
jämfört med året 2017 enligt borgmästaren Dolón. Ett avbrott i stadens utveckling framöver och
där underskottet måste kompenseras på något sätt.

Hur det än blir så kommer det att ventileras i Madrid framöver och vi får hoppas på en bra lös-
ning för både kommunen och för dess invånare. För fastighetsägaren som måste sälja sitt kanske
dyrt inköpta boende till underpris måste det hela kännas som ett stort frågetecken - ett lagförslag
som inte följer tiden.

Februari 2018