CSS Dropdown Menu

Skatt på hus eller lägenhet
som arv och utan värdeökning?

Vilken kommun i Spanien du än frågar så har det ingen betydelse om du säljer ditt hus eller din lägenhet med vinst eller förlust. Någon skatt blir det. I bägge fallen så måste du betala den kommunala kapitalstegringen. Hos de spanska domstolarna pågår tankar att ändra detta framöver.

I en artikel 104-110 från “texto Refundido de la Ley de Haciendas locales”, som också är lagen för den lokala skatteinstansen från den 5 mars 2004 i kungliga dekretet, där det framgår att vinststegring med hjälp av kommunal mark skall regleras med beskattning av den uppkomna kapitalvinsten.

Enligt artikel 47 i den spanska författningen så skall alltid den del av kapitalstegringen, som har skapats med kommunens hjälp, tillfalla kommunen . Och det varje gång byte av egendom sker. Det åligger kommunen att tala om vad värdestegringen har varit.

Skatteplikt kan uppstå trots att ingen vinst vid försäljningstillfälle har skett.
Villkor här är alltid att följande 3 moment skall vara aktuella:

1.  Att ett ägande går över från säljaren till köparen.
     Detta gäller varje gång ett objekt byter ägare.
2.  Att objektet åligger den kommunala beskattningen.
     T.ex objektet byggdes på mark, som har ställts till förfogande av kommunen.
3.  Avgörande för beskattning av vinst gäller alltid för den tid mellan köp och försäljning
     där det har skett en tillväxt. T.ex att kommunens mark har haft en värdeökning
     den aktuella tiden mellan köp- och säljtillfälle.

Som det kan visa sig vid arvsskifte så kan det ha uppstått en liten värdeökning, som inte syns vid försäljningen/skiftet. Det kan ibland kännas märkligt när det visar sig att vid aktuellt övergångstillfälle en förlust har uppstått jämfört med tidpunkten då köpet/förvärvet gjordes.Info:
Antonio Benitéz Ostos
Administrative department lawyer