CSS Dropdown Menu

Vi känner själva behov av information om vår nya omgivning och om vad som är på gång omkring oss medan det ännu pågår. Som exempel annonseras olika begivenheter ofta sent och för oss otydligt. Genom nätet finns möjlighet till snabb info, inte minst om ändringar.


Torrevieja-aktuellt
är tänkt att stå i centrum. Ämnesområden skall sedan växa fram alltefter besökarnas behov och intressen och inte minst deras egna insatser.


Artiklar och notiser kan skrivas och föras in när som helst, liksom tips om vad som sker. Det blir som en rullande nättidning utan annan deadline än innehållets aktualitet. Inslag på danska, norska och svenska är lika behövliga.


Webbplatsen öppnades i november 2009 och är under fortlöpande utveckling.


Välkommen att vara aktiv med oss i Aktiv i Torrevieja!
Ellen-Ane Aspestrand, Carina Christiansson, Sven Karlsen, Birgitta Kruckenberg, Percy Lundin, Uwe Lüken, Christian Schönberg

Aktiv i Torrevieja är ett nordiskt nätverk för inspiration, kunskaper, gemenskapens glädje. Vi vill förmedla information och stimulera kontakt mellan nordbor i och omkring Torrevieja. Men eftersom nätet är globalt finns egentligen inga begränsningar.


Huvudinriktningen är kulturell. Politiskt och religiöst förhåller vi oss neutrala. Vi vill inte utgöra något debattforum. Sådana meningsutbyten hänvisar vi till att naturligen ske människor emellan på egen hand.


Vi är ingen förening eller klubb med traditionell styrelse och med lokaler och alla de utgifter sådana för med sig – därför har vi heller inget behov av medlemsavgifter. Om vi träffas i den fysiska verkligheten betalar var och en för sig, exempelvis sin del av kafé- eller restaurangnotan. Gör vi en resa tillsammans gäller samma princip.


Vi är ett helt fristående nätverk med en kärna av samverkande entusiaster från de nordiska länderna. Vi hälsar fler sådana hjärtligt välkomna! Här finns uppgifter att ta för sig, allt efter intressen och talanger.